Hvad laver en kloakmester?

I det følgende kan du læse mere om, hvad en kloakmester laver foruden slamsugning og oprensning af kloakker.

Forebyggelse af rotteplage og udbedring af skader efter rotter

Rotter er et kæmpe problem når det handler om kloak anlæg. De små gnavere kan udrette store skader på kloak systemet – skader som er dyre at udbedre, og som hurtigt kan opstå på ny hvis man ikke sørger for at forebygge disse rotte angreb.

Hos en autoriseret kloakmester kan du få hjælpe til at opsætte en rottespærre således at rotterne ikke kan komme til rørene. Med en rottespærre forebygges rotte angreb på effektiv vis – og dette kan spare dig for rigtig mange penge og ærgrelser når hele dit kloak anlæg skal graves op på grund af omfattende skader.

Hvis din kloakmester i forbindelse med tv inspektion konstaterer tilløb til skader forårsaget af rotter vil han tillige kunne udbedre disse, få tilkaldt en rottefænger, og få ryddet op efter rotte invasionen. Og derpå opsættes før nævnte rottespærre for at forhindre nye problemer i at opstå.

Nedlæggelse af omfangsdræn eller faskine på din grund

En anden opgave som en autoriseret kloakmester kan varetage er at sørge for at din bolig er behørigt beskyttet imod fugt. Står grundvands spejlet i forvejen højt i dit område kan et kraftigt regnskyl forårsage oversvømmelse og der af følgende skader som kan være dyre og tidskrævende at udbedre.

Derfor handler det om at forebygge indtrængende fugt fra jorden omkring bygningens fundament. Dette gøres ved hjælp af dræn i form af enten en faskine eller et omfangsdræn som nedlægges i din have. Og her kan en autoriseret kloakmester altså også være behjælpelig.

Der ud over vil en dygtig kloakmester i samme forbindelse sørge for at nedlægge en separator som holder kloakvand og regnvand adskilt. Dermed mindskes såvel forurening som overbelastning af kloak systemet. Du kan læse mere om kloakmesterens opgaver på broderhardkaare.dk.